Voorspellingen wat de officiÃ"le prijs betreft

Berekening van de maximumprijs van brandstoffen: mazout, diesel en super

Dagelijks berekent het Ministerie van Economische Zaken de valorisatie-prijs van geraffineerde aardolie. Deze prijs wordt samengesteld aan de hand van de noteringen van geraffineerde aardolie op verschillende markten; hij wordt uitgedrukt in euro per 1000 liter.

Deze prijs wordt berekend voor verwarmingsstookolie, diesel en super benzine, en wordt hier de CIF-prijs genoemd (Cost, Insurance and Freight). De CIF-prijs omvat alle kosten die nodig zijn om het product tot aan de landsgrenzen te brengen.

Opdat de officiÃ"le prijs van een product wijzigt, moet aan 2 voorwaarden worden voldaan:

- De CIF-prijs van de dag overschrijdt een bepaalde drempel ten opzichte van de prijs die gebruikt werd om de officiÃ"le prijs te berekenen.

- Ook het voortschrijdend gemiddelde van de CIF-prijs over 7 dagen overschrijdt deze drempel.


Merk evenwel op:

- De drempel wordt kleiner tot de zevende dag na een wijziging van de officiÃ"le prijs.

- Het voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen is afhankelijk van de CIF-dagwaarde.

- De gegevens omtrent verwarmingsstookolie tot 1/1/2016 hebben betrekking op verwarmingsstookolie 1000PPM; de gegevens na 1/1/2016 hebben betrekking op verwarmingsstookolie 50S. 


Berekening van de voorspellingen van de officiÃ"le prijzen

Het is mogelijk om de dagwaarde te berekenen die er voor zal zorgen dat aan beide hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, waarna de prijs stijgt of daalt.

Vervolgens kunnen we ook de drempels bepalen die overschreden moeten worden opdat de volgende CIF-waarde zou leiden tot een prijsverandering. En precies op deze drempels is onze voorspellingen gebaseerd.

De officiÃ"le prijs van diesel en super aan de pomp kan ook veranderen als gevolg van wijzigingen op het niveau van de accijnzen, de marges of andere elementen die invloed hebben op de berekening van de officiÃ"le prijs.

De berekening van de voorspelling is gebaseerd op de technische bijlage bij de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximum verkoopprijzen van aardolieproducten.

Officiële brandstofprijzen in België

België - Belgique - France - Luxembourg
24/01/17 - Door deze website te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden - Copyright 2005-2017